Навички для України 2030: погляд бізнесу

У даному виданні проаналізовані вимоги українських компаній до навичок молодих спеціалістів, які були сформовані закладами освіти, проаналізовані можливості формування цих навичок. Вимоги щодо наявності навичок розглядалися з позицій сьогодення та в перспективі 2030 року і з врахуванням розвитку економіки та ринку праці країни. Видання розкриває також питання розвитку навичок в світів перспективі 2030 р.

Адресоване представникам освіти, державної влади, бізнесу для керівництва у розробленні або модернізації освітніх програм, розробці програм співпраці бізнесу з університетами та закладами освіти.

ЗАВАНТАЖИТИ ПУБЛІКАЦІЮ

А.Г. Зінченко, М.А. Саприкіна НАВИЧКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 2030: ПОГЛЯД БІЗНЕСУ. / За ред. M.A. Саприкіної. – H-69 К,: ТОВ “Видавництво “ЮСТОН’С 2016. – 36 с.

Видання підготовлено і надруковано за підтримки Альянсу USETI.

ББК 65.050.2

© Центр «Розвиток КСВ», 2016

© Зінченко А., Саприкіна М., 2016

Місце для ваших коментарів

Залишити коментар

X