Курс для ЗПТО "Навички для успішної кар'єри"

Навички для успішної кар’єри [курс для здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти] – К.: 2020. – 300 с.

Навчально-методична розробка курсу «Навички для успішної кар’єри» допоможе педагогічним працівникам забезпечити формування компетенцій у випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти для розвитку власної кар’єри у здобутій робітничій спеціальності.

Курс рекомендовано реалізовувати в контексті функціонування «Лабораторій навичок» при центрах професійної кар’єри в закладах освіти.

Творча група проєкту:

Оксана Добровольська, Марина Саприкіна, Тарас Деркач, Надія Кириченко, Ірина Шумік, Світлана Горбатюк, Олена Роговченко, Людмила Шевцова, Наталя Мартиненко, Ірина Білик, Сніжана Боднар, Лариса Коломійчук, Світлана Тронь.

Матеріали розроблено ГО «Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення та Міністерства освіти і науки України в рамках проєкту «Skills Lab».

Проєкт має на меті ‒ сприяти молоді ЗП(ПТ)О побудувати успішну кар’єру та розвинути важливі навички: критичне мислення, тайм-менеджмент, креативність, емоційний інтелект, уміння вести переговори, управління проєктами, цифрову грамотність, підприємницькі навички тощо.

Публікація не є відображенням офіційної позиції Фонду ООН у галузі народонаселення та Міністерства освіти і науки України.

X