Стан зайнятості молоді в Україні

Багато молодих людей в Україні стикаються з труднощами під час пошуку своєї першої роботи, не мають доступу до інформації про перспективні професії і не володіють навичками, які потрібні роботодавцям. На тлі міграції відчувається нестача кваліфікованої молодої робочої сили, COVID-19 призводить до економічного спаду, а дискримінаційна практика продовжує спричиняти проблеми інклюзії на ринку праці.

У цьому контексті навесні 2021 року у рамках програми USAID «Мріємо та діємо» було проведено дослідження ринку праці і виявлено, що найбільш економічно активними є молоді люди у віці 30-34 років (83,3%), а слідом за ними йдуть молоді люди у віці 25-29 років (79,6%). Українська молодь у віці 15-24 років демонструє нижчий рівень економічної активності (33,7%). Такий низький показник у наймолодшій віковій категорії серед молоді головним чином пояснюється  високим рівнем залучення до процесу здобуття освіти (84,1%), що відкладає їхній вихід на ринок праці.

У 2019 році основна частина загальної робочої сили припадала на сферу послуг (61,2 %), за якою слідують промисловість (25,1%) і сільське господарство (13,7%). Рівень самозайнятості відносно низький, але він виріс з 15,9 % у 2015 році до 16,3 % у 2019 році.

Молодим людям в Україні важко зробити вибір у сфері освіти і професійної діяльності, оскільки вони часто не мають доступу до інформації про успішні або перспективні галузі та відповідні можливості для працевлаштування. Крім того, вони зазвичай керуються неактуальними стереотипами про професії і часто застарілими уявленнями своїх батьків.

«Лише близько 30 відсотків моїх однолітків прийняли власне рішення щодо того, яку професію обрати і де навчатися, інші вирішили дослухатися пропозицій і побажань своїх батьків». – молода жінка віком 18-24 роки.

Ситуація на українському ринку праці є досить складною для людей з інвалідністю: 73,8% або 2 062 259 осіб є безробітними. Крім того, на ринку праці спостерігається значна гендерна нерівність: більшість чоловіків вважають, що має існувати поділ на «жіночі» і «чоловічі» професії.

Ґрунтуючись на цьому аналізі, у межах програми «Мріємо та діємо» було проведено дослідження ринку праці і визначено найбільш сприятливі для молоді галузі і ланцюги створення цінності для працевлаштування та підприємництва, а також галузі, регіони і державно-приватні партнерства, що сприятимуть підвищенню рівня зайнятості серед молоді у віці 18-35 років. Їх наведено нижче.

Креативні  галузі

Кількість підприємств і робочих місць у творчих галузях в Україні стрімко зростає, збільшившись на 40 відсотків у період з 2013 по 2019 рік: з 252 тис. у 2013 році до 352 тис. у 2019 році. Цей сектор переживає бурхливе зростання: у період з 2013 по 2019 рік число зареєстрованих організацій у сфері ІТ потроїлося. Молодь також є невід’ємною частиною зростаючого підприємницького сектору. У 2020 році Київ зайняв восьму позицію серед кращих ІТ-екосистем Європи і першу серед країн Європи, що розвиваються.

Сільське господарство 

Аграрний сектор залишається однією з ключових галузей економіки України. Частка сільського господарства у загальному ВВП країни у 2019 році становила дев’ять відсотків, забезпечуючи зайнятість 14 відсоткам робочої сили. Однак в Україні існують застарілі і надто теоретичні навчальні програми, які не пропонують практичної підготовки. Один зі шляхів зміцнення сектора лежить на перетині ІТ і сільського господарства. Наприклад, AGRITECH UNIT – нова ініціатива у межах інноваційного парку UNIT.City – платформа для співпраці між інноваційними стартапами, традиційними підприємствами, агрохолдингами, корпораціями та експертами, що пропонує нові рішення для цифрової трансформації сільськогосподарської галузі в Україні, Центральній та Східній Європі.

Оптова/роздрібна торгівля

у 2020 році в оптовій і роздрібній торгівлі було зайнято близько 30% української робочої сили, і вона має велике значення для зайнятості молоді, оскільки пропонує велику кількість робочих місць початкового рівня. Крім того, COVID-19 значно прискорив розвиток електронної комерції, оскільки підприємства від міні-заводів і кав’ярень до великих інтернет- та офлайн-магазинів змінили і зміцнили свої позиції, й очікується, що у 2021 році темпи зростання онлайн-комерції збільшаться на 30 відсотків. У цьому секторі також є декілька ключових напрямів розвитку підприємництва: сільський туризм, активний екотуризм, туризм у Чорнобильській зоні й об’єктами промислового спадщини, а також культурний туризм.

Відновлювана енергетика

Сектор відновлюваної енергетики залишається одним із найбільш інвестиційно привабливих секторів економіки. За даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, проєкти з використання відновлюваних джерел енергії на сьогоднішній день залучили в економіку України понад 6,2 млрд євро іноземних інвестицій. Однак у молоді мало знань про сектор відновлюваних джерел енергії і пов’язані з ним можливості для працевлаштування У цьому секторі також існує високий вхідний бар’єр для молодих підприємців, що створює труднощі для молодих стартапів. Серед існуючих ініціатив, наприклад, «зелені» хакатони, які популяризують «зелене» підприємництво.

Для підтримки зайнятості та самозайнятості серед молоді за результатами дослідження ринку праці рекомендовано розвивати навички фінансової грамотності, підвищувати рівень цифрової грамотності, удосконалювати соціальні і технічні навички, пов’язані з працевлаштуванням, створювати інклюзивні можливості для формування навичок і розвивати спроможності центрів професійної освіти та навчання. Також дуже вітається партнерство між приватним сектором і навчальними закладами.

Ознайомитися з повним текстом звіту можна тут.

Переглянути інфографіку оцінки ринку праці можна тут.

Методика

Оцінку ринку праці було проведено групою експертів з питань розвитку трудових ресурсів і підприємництва з компанії Making Cents International. Методи збору даних: кабінетний аналіз понад 50 документів, таких як статистичні звіти, опубліковані статті, звіти про проєкти і донорські дослідження; 28 інтерв’ю з ключовими зацікавленими сторонами з компаній приватного сектора, державного сектора, громадських організацій та донорів; а також п’ять фокус-груп, в яких взяли участь 55 молодих людей у ​​віці 18-35 років з Івано-Франківської області, Херсона, Рівного та Києва.

Програма «Мріємо та діємо» впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується IREX у партнерстві з «Будуємо Україну Разом» (БУР), Центром «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності (CSR Ukraine), Making Cents International (MCI), Міжнародним республіканським інститутом (IRI) і Zinc Network.

Цей матеріал став можливим завдяки щирій підтримці американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст цього матеріалу є відповідальністю Making Cents International, і необов’язково відображає погляди IREX, USAID чи уряду Сполучених Штатів.

Місце для ваших коментарів

Leave a reply

Career Hub – платформа розвитку кар’єри
Logo
X